Kunstfællesskaber

Vestfynske Kunstner- de lokale kunsthåndværkere på Vestfyn

http://vestfynskekunstnere.dk/


Kunstnergruppe BUEN - en gruppe af studiekammerater/kollegaer fra Kunstakadamiet Aarhus

http://www.kunstnergruppenbuen.dk